TimeHeroes е платформа за доброволчество и правене на добро. На повече добро. На TimeHeroes.org ще намериш идеи как да превърнеш времето и уменията си в суперпозитивна сила. Защото си герой. Даже и да не го знаеш още.

 

 

 

Заедно в час подготвя и подкрепя способни хора от различни професионални сфери, които да станат учители в български училища за период от две години и да работят дългосрочно за каузата равен достъп до качествено образование.